Onafhankelijkheidsdag Nederland

Geïnspireerd door “De geboortepapieren van Nederland” van Coos Huijsen & Geerten Waling, een opiniestuk uit De Volkskrant en mijn ervaringen in De Verenigde Staten van Amerika, tracht ik mijn trots en onbegrip voor Het Koninkrijk der Nederlanden toe te lichten.
Lieve landgenoten, zijn wij trots op ons land en onze geschiedenis? Blij met onze eigen taal? En de vrijheid waar wij nu in mogen leven?

Zoals velen, helaas, niet weten, is Het Koninkrijk der Nederlanden niet zomaar ontstaan. Jaarlijks vieren wij op 15 december Koninkrijksdag, WAT?
Wij, het volk, zouden moeten vieren, in ieder geval weten, dat op 15 december 1954 Koningin Juliana het koninkrijksstatuut in Nederland heeft getekend. Voor de duidelijkheid, Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de landen Nederland, Aruba, Curacao en Sint-Maarten en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius.
In 1815 werd de grondwet voor het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden getekend, toen nog samen met België. In 1830 ontstond de Belgische Revolutie tegen Koning Willem I die tot de onafhankelijkheid van België heeft geleid. België heeft een wettelijke nationale feestdag op 21 juli.
In Indonesië is 17 augustus een nationale feestdag, want op deze datum werd het Indonesische volk in 1945 onafhankelijk verklaard, na 300 jaar Nederlandse koloniale heerschappij.
Op 25 november 1975 vond de proclamatie plaats van de onafhankelijke Republiek Suriname, in aanwezigheid van premier Den Uyl en kroonprinses Beatrix. Srefidensi Dey, onafhankelijksheidsdag, is een dag die vol overgave wordt gevierd. Mensen treken traditionele creoolse kleren aan, gaan de straat op en feliciteren elkaar met de onafhankelijkheid op 25 november.
Voorbeelden van vroegere bondgenoten die trots zijn op hun onafhankelijkheid. De vraag voor ons, het Nederlandse volk, luidt: “Zijn wij dat ook?” En zo ja, “Waarom vieren wij dat niet?”

Door een aantal maanden doorgebracht te hebben in wellicht wel het meest patriottistische land ter wereld, De Verenigde Staten van Amerika, is mijn blik op het respectvolle Nederlandse volk, deels, veranderd. Om een te verwachtte reactie (Nederland is heel anders dan Amerika, die landen kan je totaal niet vergelijken) alvast te verwerpen. Inderdaad, Nederland heeft een langere, rijkere historie dan Amerika, echter hoe zijn de Amerikanen dan aan hun onuitputtelijke vaderlandsliefde gekomen?
Onder andere: Martin Luther King Jr. Day, President’s Day, César Chávez Day, Memorial Day, Flagday, Independance Day, Labor Day, Columbus Day & Thanksgiving.
In Nederland kennen wij twee soortgelijke nationale feestdagen: Koningsdag, voorheen Koninginnedag, en Bevrijdingsdag. Koningsdag is de verjaardag van onze huidige Koning Willem-Alexander. Bevrijdingsdag, ook wel eens ‘Dag van de Vrijheid’ genoemd, is de viering van de capitulatie van de nazi’s in 1945.
Wij zijn onafhankelijk, echter waar is onze Onafhankelijkheidsdag?

Nederland is niet op een slag gevormd, van Verenigde Nederlanden, Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Bataafse Republiek tot het Koninkrijk der Nederlanden. Welke gebeurtenis zal worden gekozen als ijkpunt om een bijdrage aan het historisch besef van de Nederlanders te leveren?

Plakkaat van Verlatinghe, 26 juli 1581. Vrede van Muenster, 15 mei 1648. De staatsregeling voor de Bataafse Republiek, ook wel beschouwd als de eerste Nederlandse grondwet, 1 mei 1798. Of wordt onafhankelijkheidsdag een combinatie hiervan? Of zelfs in combinatie met Bevrijdingsdag? Of zoals de Amerikanen, voor elke gebeurtenis een eigen plechtige nationale feestdag?

Trots op onze vastberadenheid en tomeloze inzet naar vrijheid, onbegrip naar gebrek aan vaderlandse geschiedenis en daardoor de wil om trots terug te kijken en degene te bedanken die daadwerkelijk voor onze vrijheid gezorgd hebben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *